mua xe tra gop

 • xe-hino-thung-mui-bat-6.4-tan

  Kích thước xe:                     7.64 x 2.5 x 3.15 m (DxRxC)

  Kích thước lòng thùng:       5.7 x 2.35 x 2 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                     10.4 tấn

  Tự trọng xe:                          4.1 tấn

  Tảị trọng cho phép:             6.05 tấn

   

 • Kích thước xe:

  Tổng tải trọng:

  Tự trọng:

  Tải trọng cho phép:

  Qui cách bồn:

  6x2x2.8 m (DxRxC)

  8.25 tấn

  3.6 tấn

  4.44 tấn   (DxRxC)

  2 – 2 – 2

  • Chiều dài tổng thế:         9.73×2.46×2.7m (DxRxC)
  • Kích thước lòng thùng:   7.7×2.35×2.15m (DxRxC)
  • Tổng tải trọng:                24 tấn
  • Tự trọng:                        6.28 tấn
  • Tải trọng cho phép:       16 tấn