mua xe hino thung kin 3.5 tan tra gop

  • Kích thước xe:                          7 x 2.1 x 3 m (DxRxC)

    Tổng tải trọng:                         7.5 tấn

    Tự trọng xe:                              3.75 tấn

    Tảị trọng cho phép:                 3.7 tấn

    Kích thước lòng thùng:           5.2 x 2 x 1.9 m (DxRxC)