dai ly hino truong vinh

 • Kích thước xe:                        7×2.15×3 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                        7.5 tấn

  Tự trọng xe:                            3.5 tấn

  Tảị trọng cho phép:                 3.8 tấn

  Kích thước lòng thùng:            5.2x2x1.9 m (DxRxC)

 • Kích thước xe:

  Tổng tải trọng:

  Tự trọng:

  Tải trọng cho phép:

  Kích thước lòng thùng:

  5.86×1.96×2.23 m (DxRxC)

  8.25 tấn

  3.6 tấn

  4.5 tấn

  3.35×1.82×0.6 m (DxRxC)