dai ly ban xe tai hino

 • xe-hino-5-tan-thung-mui-bat

  Kích thước xe:                         7.4×2.2×3 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                        8.5 tấn

  Tự trọng xe:                             3.6 tấn

  Tảị trọng cho phép:                5 tấn

  Kích thước lòng thùng:          5.65x2x1.95 m (DxRxC)

 • Kích thước xe:                 9.5×2.5×3.5 m (DxRxC)

  Kích thước lòng thùng:   7.3×2.35,2.15 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                 15.1 tấn

  Tự trọng xe:                      6.3 tấn

  Tảị trọng cho phép:         8.25 tấn