đại lý bán xe hino

 • Kích thước xe:                          7x.2.1×3 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                         7.5 tấn

  Tự trọng xe:                              3.75 tấn

  Tảị trọng cho phép:                 3.7 tấn

  Kích thước lòng thùng:           5.2x2x1.9 m (DxRxC)

  • Chiều dài tổng thế: 11.33×2.46×2.7 m (DxRxC)
  • Kích thước lòng thùng: 9.2×2.35×2.15 m (DxRxC)
  • Tổng tải trọng: 24 tấn
  • Tự trọng:  6.67 tấn
  • Tải trọng cho phép:  15 tấn