Sản phẩm

 • Kích thước xe:

  Tổng tải trọng:

  Tự trọng:

  Tải trọng cho phép:

  Kích thước lòng thùng:

  6.900 x2.500×2.830 mm (DxRxC) 

    15.1 tấn

   6.85 tấn

    8.25 tấn (~ 7 khối)

  4.300 x2.300x700mm (DxRxC)

 • xe-hino-5-tan-thung-mui-bat

  Kích thước xe:                         7.4×2.2×3 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                        8.5 tấn

  Tự trọng xe:                             3.6 tấn

  Tảị trọng cho phép:                5 tấn

  Kích thước lòng thùng:          5.65x2x1.95 m (DxRxC)

 • Kích thước xe:                        7×2.15×3 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                       7.5 tấn

  Tự trọng xe:                            3.5 tấn

  Tảị trọng cho phép:               3.8 tấn

  Kích thước lòng thùng:         5.2x2x1.9 m (DxRxC)

 • Kích thước xe:                          7 x 2.1 x 3 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                         7.5 tấn

  Tự trọng xe:                              3.75 tấn

  Tảị trọng cho phép:                 3.7 tấn

  Kích thước lòng thùng:           5.2 x 2 x 1.9 m (DxRxC)

 • Kích thước xe:                            6.2 x 1.9 x 2.3  m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                           8.5 tấn

  Tự trọng xe:                               3.1 tấn

  Tảị trọng cho phép:                  4.95 tấn

  Kích thước lòng thùng:            4.5 x 1.8 x 1.85 m (DxRxC)

 • Kích thước xe:                            7.5×2.36×3.2 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                           10.4 tấn

  Tự trọng xe:                                4.3 tấn

  Tảị trọng cho phép:                   6 tấn

  Kích thước lòng thùng:             5.6×2.2×2.06 m (DxRxC)

 • Kích thước xe:                          7.78 x 2.5 x 2.88 m (DxRxC)

  Kích thước lòng thùng:            4.9 x 2.3 x 0.9 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                          24 tấn

  Tự trọng xe:                              9.7 tấn

  Tảị trọng cho phép:                 14.1 tấn

   

 • xe hino bồn xăng dầu 18 khối

  Kích thước xe:                   8.5 x 2.5 x 2.88 m (DxRxC)

  Kích thước lòng thùng:   6.4 x 2.37 x 1.6 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                  24 tấn

  Tự trọng xe:                      10.5 tấn

  Tảị trọng cho phép:         13.2 tấn (18 khối)

   

 • Kích thước xe:                 9.5×2.5×3.5 m (DxRxC)

  Kích thước lòng thùng:   7.3×2.35,2.15 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                 15.1 tấn

  Tự trọng xe:                      6.3 tấn

  Tảị trọng cho phép:         8.25 tấn

   

 • xe-hino-thung-mui-bat-6.4-tan

  Kích thước xe:                     7.64 x 2.5 x 3.15 m (DxRxC)

  Kích thước lòng thùng:       5.7 x 2.35 x 2 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                     10.4 tấn

  Tự trọng xe:                          4.1 tấn

  Tảị trọng cho phép:             6.05 tấn

   

 • đầu kéo hino 2 cầu
  Kích thước xe:

  Tự trọng:

  Cỡ lốp :

  Công suất:

  Tổng tải trọng kéo theo:

        7×2.5×3.3 m (DxRxC)

  9 tấn

  295/80PR22.5-152/148

  450ps/1800v/p

  60 tấn

 • Kích thước xe:

  Tổng tải trọng:

  Tự trọng:

  Tải trọng cho phép:

  Kích thước lòng thùng:

  7.6×2.3×3.3 m (DxRxC)

  10.4 tấn

  4.2 tấn

  6 tấn

  5.56×2.13×2.04 m (DxRxC)