XZU720 3.5 tấn

 • Kích thước xe:                        7×2.15×3 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                        7.5 tấn

  Tự trọng xe:                            3.5 tấn

  Tảị trọng cho phép:                 3.8 tấn

  Kích thước lòng thùng:            5.2x2x1.9 m (DxRxC)

 • Kích thước xe:                          7x.2.1×3 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                         7.5 tấn

  Tự trọng xe:                              3.75 tấn

  Tảị trọng cho phép:                 3.7 tấn

  Kích thước lòng thùng:           5.2x2x1.9 m (DxRxC)