XE FL tải 16 TẤN

  • Chiều dài tổng thế: 11.33×2.46×2.7 m (DxRxC)
  • Kích thước lòng thùng: 9.2×2.35×2.15 m (DxRxC)
  • Tổng tải trọng: 24 tấn
  • Tự trọng:  6.67 tấn
  • Tải trọng cho phép:  15 tấn
  • Chiều dài tổng thế:         9.73×2.46×2.7m (DxRxC)
  • Kích thước lòng thùng:   7.7×2.35×2.15m (DxRxC)
  • Tổng tải trọng:                24 tấn
  • Tự trọng:                        6.28 tấn
  • Tải trọng cho phép:       16 tấn