hino Dutro nhập khẩu

  • Kích thước xe:                            6.2X1.9X2.3  m (DxRxC)

    Tổng tải trọng:                           8.5 tấn

    Tự trọng xe:                               3.1 tấn

    Tảị trọng cho phép:                  4.95 tấn

    Kích thước lòng thùng:            4.5×1.8×1.85 m (DxRxC)