XE TẢI

 • xe-hino-5-tan-thung-mui-bat

  Kích thước xe:                         7.4×2.2×3 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                        8.5 tấn

  Tự trọng xe:                             3.6 tấn

  Tảị trọng cho phép:                5 tấn

  Kích thước lòng thùng:          5.65x2x1.95 m (DxRxC)

 • Kích thước xe:                        7×2.15×3 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                       7.5 tấn

  Tự trọng xe:                            3.5 tấn

  Tảị trọng cho phép:               3.8 tấn

  Kích thước lòng thùng:         5.2x2x1.9 m (DxRxC)

 • Kích thước xe:                          7 x 2.1 x 3 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                         7.5 tấn

  Tự trọng xe:                              3.75 tấn

  Tảị trọng cho phép:                 3.7 tấn

  Kích thước lòng thùng:           5.2 x 2 x 1.9 m (DxRxC)

 • Kích thước xe:                            6.2 x 1.9 x 2.3  m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                           8.5 tấn

  Tự trọng xe:                               3.1 tấn

  Tảị trọng cho phép:                  4.95 tấn

  Kích thước lòng thùng:            4.5 x 1.8 x 1.85 m (DxRxC)

 • Kích thước xe:                            7.5×2.36×3.2 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                           10.4 tấn

  Tự trọng xe:                                4.3 tấn

  Tảị trọng cho phép:                   6 tấn

  Kích thước lòng thùng:             5.6×2.2×2.06 m (DxRxC)

 • Kích thước xe:                 9.5×2.5×3.5 m (DxRxC)

  Kích thước lòng thùng:   7.3×2.35,2.15 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                 15.1 tấn

  Tự trọng xe:                      6.3 tấn

  Tảị trọng cho phép:         8.25 tấn

   

 • xe-hino-thung-mui-bat-6.4-tan

  Kích thước xe:                     7.64 x 2.5 x 3.15 m (DxRxC)

  Kích thước lòng thùng:       5.7 x 2.35 x 2 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                     10.4 tấn

  Tự trọng xe:                          4.1 tấn

  Tảị trọng cho phép:             6.05 tấn

   

 • Kích thước xe:                 11.33 x 2.46 x 2.7 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                 24 tấn

  Tự trọng xe:                     6.67 tấn

  Tảị trọng cho phép:        15 tấn

  Kích thước lòng thùng:  9.2 × 2.35 × 2.15 m (DxRxC)

  • Chiều dài tổng thế:         9.73×2.46×2.7m (DxRxC)
  • Kích thước lòng thùng:   7.7×2.35×2.15m (DxRxC)
  • Tổng tải trọng:                24 tấn
  • Tự trọng:                        6.28 tấn
  • Tải trọng cho phép:       16 tấn