XE CHUYÊN DỤNG

 • xe hino bồn xăng dầu 18 khối

  Kích thước xe:                   8.5 x 2.5 x 2.88 m (DxRxC)

  Kích thước lòng thùng:   6.4 x 2.37 x 1.6 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                  24 tấn

  Tự trọng xe:                      10.5 tấn

  Tảị trọng cho phép:         13.2 tấn (18 khối)

   

 • Kích thước xe:

  Tổng tải trọng:

  Tự trọng:

  Tải trọng cho phép:

  Qui cách bồn:

  6x2x2.8 m (DxRxC)

  8.25 tấn

  3.6 tấn

  4.44 tấn   (DxRxC)

  2 – 2 – 2