XE BEN

 • Kích thước xe:

  Tổng tải trọng:

  Tự trọng:

  Tải trọng cho phép:

  Kích thước lòng thùng:

  6.900 x2.500×2.830 mm (DxRxC) 

    15.1 tấn

   6.85 tấn

    8.25 tấn (~ 7 khối)

  4.300 x2.300x700mm (DxRxC)

 • Kích thước xe:                          7.78 x 2.5 x 2.88 m (DxRxC)

  Kích thước lòng thùng:            4.9 x 2.3 x 0.9 m (DxRxC)

  Tổng tải trọng:                          24 tấn

  Tự trọng xe:                              9.7 tấn

  Tảị trọng cho phép:                 14.1 tấn

   

 • Kích thước xe:

  Tổng tải trọng:

  Tự trọng:

  Tải trọng cho phép:

  Kích thước lòng thùng:

  5.65×1.96×2.23 m (DxRxC)

  7 .5 tấn

  3.85 tấn

  3.47tấn

  3.35×1.75×0.48 m (DxRxC)

 • Kích thước xe:

  Tổng tải trọng:

  Tự trọng:

  Tải trọng cho phép:

  Kích thước lòng thùng:

  5.86×1.96×2.23 m (DxRxC)

  8.25 tấn

  3.6 tấn

  4.5 tấn

  3.35×1.82×0.6 m (DxRxC)

 • xe ben hino 6 tan
  Chiều dài tổng thế:

  Tổng tải trọng:

  Tự trọng:

  Tải trọng cho phép:

  Kích thước lòng thùng:

   6.14×2.275×2.47 m (DxRxC)

  10.4 Tấn

  2.92 Tấn

  5.85 Tấn

  3.37×2.12/1.9×0.67/0.53 m (DxRxC)